Prieš pradėdami naudoti prekę, atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas ir naudojimosi instrukcijas, jei tokios pateikiamos. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą, etiketę su serijiniu numeriu ir modelio pavadinimu.

Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente. Garantija apima techninės prietaiso įrangos nemokamą remontą, pakeitimą kitu (liekant galioti pirmesniam nustatytam garantiniam laikotarpiui) pagal technines charakteristikas ne blogesniu prietaisu garantinio termino laikotarpiu.

UAB „SISTEMIS“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

 • Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjims, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčiniai veiksmai, neprofesionalumas ar neatsargumas;
 • Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
 • Atsiradus prietaiso spalvos pakitimams (pageltimas, užteršimas ir pan.) ir rūdijimas;
 • Pažeidimai, padaryti netinkamai eksploatuojant: valymas, skutimas, įbrėžimai, cheminės medžiagos, netinkama patalpa ar laikymo sąlygos(drėgna, šalta, karšta, sausa);
 • Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų: smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
 • Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas ar kliento kurejeris;
 • Atsiradusius gedimus šalino neturintis licencijos ir sertifikato asmuo;
 • Pažeisti ant prietaisų ar komponentų esantys serijiniai numeriai ir kiti lipdukai;
 • Garantinė priežiūra netaikoma priedams, dalims, kurie normaliai susidėvi naudojantis prietaisu: lazerio šaltinis, lęšiukai, veidrodėliai, dirželiai, filtrai, dažų tiekimo sistema ir priedai, spausdinimo galvos, kasetės, dažų siurbimo sistema (cap station), frezos, frezos aušinimo sistemos, laidai, laidų vikšrai, dulkių/dumų nutraukimo komponentai ir sistemos, akumuliatoriniai elementai, maitinimo elementai (baterijos), išoriniai maitinimo blokai ir įkrovimo prietaisai (įkrovimui taikytas netinkamas rėžimas, naudojamas neoriginalus ar neskirtas konkrečiam prietaisui įkroviklis, trumpinti gnybtai), korpusai, mygtukai, liečiami ekranai, keičiamos lempos, sujungimo kabeliai, dirželiai nešiojimui, kojelės, įvairių tipų informacijos kaupikliai, spausdintuvų kasetės, spausdintuvo juostelės, garso, vaizdo galvutės; procesoriai, maitinimo šaltiniai, vaizdo plokštės ir kt., ventiliatoriai, montavimo prietaisai.
 • Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 • Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 • Prietaisas sugedo dėl netinkamų bandymų, priežiūros, programų įdiegimo, koregavimo, nelegalių programų, taikymo, ardymo. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi bet kokio pobūdžio prietaiso pakeitimams ar modifikavimui;
 • Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.
 • Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo ar atstovo.
 • Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.
 • Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.
 • Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.
 • Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinių taisyklių. Garantinio aptarnavimo taisyklės:
 • Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti garantinį taloną bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas.
 • Prietaisas turi būti priduodamas saugų tranportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu.
 • Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į perdavimo vietą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.
 • Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.
 • Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.
 • Techninis aptarnavimas (baterijų, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas pardavimo vietoje.
 • Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB „SISTEMIS“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Prietaisų eksploatavimo sąlygos:

 • Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
 • Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;
 • Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5 val; 35. Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.

Dėmesio, draudžiama:

 • Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
 • Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.
 • Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
 • Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius, nebent gamintojas tam tikras išimtis.

Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas.